Palvelumme

enemmän kuin pintaraapaisu

 

Meiltä voitte ostaa joko yksittäisen palvelun tai laajemman palvelukokonaisuuden.

Yksittäiset palvelumme:

Kysely

Realistinen kuva nykyhetkestä

Nykytilan kartoituksella selvitämme, mikä on yrityksenne työhyvinvoinnin ja organisaatiokulttuurin tilanne tällä hetkellä.

Lue lisää

Työnohjaus

Voimia, intoa ja selkeyttä työhön

Työnohjaukseen kannattaa tarttua silloin, kun kaipaatte pitkäjänteistä työskentelyä työn kehittämisen ja psyykkisen kestävyyden näkökulmista.  Henkilökohtainen työskentely toteutuu joko yksilö-, ryhmä/tiimi- tai esihenkilötyönohjauksessa. 

Lue lisää

Valmennukset

Oppia ja uusia taitoja

Teemavalmennukset sopivat tilanteeseen, jolloin kaipaatte organisaatioonne lisää osaamista jonkin teeman ympärille. Kohderyhmä voi olla esimerkiksi johto, esihenkilöstö tai koko työyhteisö

Lue lisää

Luennot ja puheenvuorot

Oivalluksia ja innostusta

Luennot ja puheenvuorot sopivat tuomaan rikasta sisältöä erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Tiimistämme löytyy innostavia, selkeitä ja osaavia puhujia, joiden ammattitaito on käytettävissänne. 

Lue lisää

Lyhytterapia

Psyykkistä apua

Lyhytterapia on vaikuttava tukimuoto tilanteeseen, jolloin omat henkilökohtaiset asiat kuormittavat ja vaikeuttavat tehtävistä ja arjesta selviytymistä. Usein akuuteissa elämänkriiseissä ja yllättävissä käänteissä nopea terapia-apu vahvistaa työkykyä ja jaksamista.  

Kehittäminen

Uutta ja toimivaa

Työpaja/kehittämispäivä on paikallaan silloin, kun tarvitsette tilaa ja aikaa uuden kehittämiselle, ajatusten vaihdolle ja ideoimiselle.  Fasilitoinnista hyödytte silloin, kun asiat eivät etene ideatasolta käytäntöön. Me autamme siinä.

Lue lisää

Esihenkilöiden / johdon sparraus

Taitavaa johtamista

Johdon sparraus on oivallinen tapa saada tukea arkipäivän tekemiseen. Sparraus voi kohdistua esimerkiksi viestinnän, henkilöstön johtamisen, tai psyykkisen kestävyyden harjoittamiseen esihenkilötyössä. Näin energiaa jää itse tekemiseen enemmän.

Työyhteisösovittelu

Pattitilanteesta ulos

Voitte tilata meiltä työyhteisösovittelun silloin, kun riita- tai konfliktitilanne on kehittynyt tilanteeseen, josta on vaikea päästä eteenpäin keskenään. Ulkopuolinen työyhteisösovittelija auttaa tilanteessa osapuolia kuunnellen ja kunnioittaen.

Liiketoiminnallinen sparraus

Tukea kasvuun

Liiketoiminnallinen kokemus, tieto ja ideat ovat yrityksen risteyskohdissa tai kasvumatkalla kullanarvoista pääomaa. Liiketoimintaa koskevat epävarmuudet kaipaavat usein myös psyykkistä kannattelua ja tukea. Voitte ostaa sparrauksen/yritysvalmennuksen kertaluontoisena tai jatkuvana palveluna.

Kysely

Realistinen kuva nykyhetkestä

Nykytilan kartoituksella selvitämme, mikä on yrityksenne työhyvinvoinnin ja organisaatiokulttuurin tilanne tällä hetkellä.

Lue lisää

Työnohjaus

Voimia, intoa ja selkeyttä työhön

Työnohjaukseen kannattaa tarttua silloin, kun kaipaatte pitkäjänteistä työskentelyä työn kehittämisen ja psyykkisen kestävyyden näkökulmista.  Henkilökohtainen työskentely toteutuu joko yksilö-, ryhmä/tiimi- tai esihenkilötyönohjauksessa. 

Lue lisää

Valmennukset

Oppia ja uusia taitoja

Teemavalmennukset sopivat tilanteeseen, jolloin kaipaatte organisaatioonne lisää osaamista jonkin teeman ympärille. Kohderyhmä voi olla esimerkiksi johto, esihenkilöstö tai koko työyhteisö

Lue lisää

Luennot ja puheenvuorot

Oivalluksia ja innostusta

Luennot ja puheenvuorot sopivat tuomaan rikasta sisältöä erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Tiimistämme löytyy innostavia, selkeitä ja osaavia puhujia, joiden ammattitaito on käytettävissänne. 

Lue lisää

Lyhytterapia

Psyykkistä apua

Lyhytterapia on vaikuttava tukimuoto tilanteeseen, jolloin omat henkilökohtaiset asiat kuormittavat ja vaikeuttavat tehtävistä ja arjesta selviytymistä. Usein akuuteissa elämänkriiseissä ja yllättävissä käänteissä nopea terapia-apu vahvistaa työkykyä ja jaksamista.  

Lue lisää

Kehittäminen

Uutta ja toimivaa

Työpaja/kehittämispäivä on paikallaan silloin, kun tarvitsette tilaa ja aikaa uuden kehittämiselle, ajatusten vaihdolle ja ideoimiselle.  Fasilitoinnista hyödytte silloin, kun asiat eivät etene ideatasolta käytäntöön. Me autamme siinä.

Lue lisää

Esihenkilöiden / Johdon sparraus

Taitavaa johtamista

Johdon sparraus on oivallinen tapa saada tukea arkipäivän tekemiseen. Sparraus voi kohdistua esimerkiksi viestinnän, henkilöstön johtamisen tai psyykkisen kestävyyden harjoittamiseen esihenkilötyössä. Näin energiaa jää itse tekemiseen enemmän.

Työyhteisö-
sovittelu

Pattitilanteesta ulos

Voitte tilata meiltä työyhteisösovittelun silloin, kun riita- tai konfliktitilanne on kehittynyt tilanteeseen, josta on vaikea päästä eteenpäin keskenään. Ulkopuolinen työyhteisösovittelija auttaa tilanteessa osapuolia kuunnellen ja kunnioittaen.

Liiketoiminnallinen sparraus

Tukea kasvuun

Liiketoiminnallinen kokemus, tieto ja ideat ovat yrityksen risteyskohdissa tai kasvumatkalla kullanarvoista pääomaa. Liiketoimintaa koskevat epävarmuudet kaipaavat usein myös psyykkistä kannattelua ja tukea. Voitte ostaa sparrauksen/yritysvalmennuksen kertaluontoisena tai jatkuvana palveluna.

Palvelu-kokonaisuudet

Mikä palvelutaso tukisi teitä parhaiten?

Voitte hahmottaa organisaationne palveluntarvetta erilaisten tasojen avulla.