Pitkäjänteinen työnohjauksellinen tuki nuorehkoon pk-yritykseen

Suomen Vesiremontti on vuonna 2018 perustettu sadevesijärjestelmä ja kattoturvatuotteita tarjoava yritys omakotitaloasujille.
Yhtiö koostuu nuorekkaasta n. 30 hengen porukasta.
Toimintaa on koko Suomen alueella, kiinteät toimipisteet löytyvät Oulusta ja Uudeltamaalta.
Yhden vuoden aikana tehdään n. 1500 ränni- / kattoturvatuoteremonttia.  

Suomen Vesiremontti on aloittanut yhteistyön Mystepsin kanssa yhtiön alkutaipaleella vuonna 2019.

Yhteistyö on ollut pitkäjänteistä.

Toimitusjohtaja Hannes Niemelä kertoo erityisesti alkuvaiheessa painottuneen työnohjauksen olleen heille merkittävä tuki erityisesti johtamisen kehittämisessä.
Ihmisiä arvostava johtaminen on saanut jalansijaa yhtiössä. 
Työnohjaus on mahdollistanut myös työntekijöitä ottamaan vastuuta rohkeammin ja löytämään omia vahvuuksia esihenkilötyöhön.
Johdossa on koettu yhteistyön säästävän resursseja,
kun henkilöstöstä huolehditaan myös ulkopuolisen toimesta.  

Klaus Lukka toimii myyntipäällikkönä Suomen Vesiremontilla ja kertoo kokemuksestaan näin:  

 

”Yhteistyö valmentajan kanssa on vienyt tosi paljon itseäni eteenpäin myyntipäällikön tehtävässä.
Tuloksia on saatu aikaan jopa ihan yllättävän paljon siihen nähden, mitä osasin odottaa.
Olen saanut uusia näkökulmia omaan työhöni, sellaisia mitä ei työkavereiden kanssa jutellessa välttämättä saa.
Työnohjauksia aina ihan odottaa.
Siinä saa “nollattua” kuluneen kuukauden, ja saa aloittaa uuden kuukauden ikään kuin tyhjältä pöydältä.
On tosi terapeuttista päästä säännöllisesti puhumaan mieltä askarruttavista asioista ulkopuolisen ammattilaisen kanssa.
Kannattaa ehdottomasti aloittaa yhteistyö Mystepsin kanssa.
Varsinkin esihenkilöasemassa näistä on paljon hyötyä.
 

Hannes Niemelä näkee Mystepsin palveluiden sopivan erityisesti organisaatioihin,
jotka haluavat kehittää esihenkilöiden osaamista, ja jakaa vastuuta työntekijöiden kesken. 
Kehityskäyrä yksilöiden kohdalla on ollut todella merkittävä.
Tällä on luonnollisesti vaikutusta myös yhtiön kehitykseen.  

Yhteistyöstä on välittynyt aito halu auttaa yhtiötä.
Mystepsin toiminta on näyttäytynyt laadukkaana, mikä näkyy intohimona tekemistä kohtaan.

Tulevaisuudessa yhtiö näkee Mystepsin merkittävänä kumppanina,
jonka palveluita lisätään tarpeen mukaan.
Seuraavaksi vuorossa on työntekijäkokemuksen kartoitus (kysely),
joka mahdollistaa pureutumisen esille nouseviin kehitystarpeisiin.