RAKENNUS OY
ANTTI J. AHOLA

Valmentajan avulla olemme pysähtyneet arjen ja operatiivisen kiireen keskellä
miettimään, prosessoimaan ja analysoimaan omaa toimintaamme.
Pysähtymisen avulla toimimme viisaasti,
emmekä mene vain rutiininomaisesti eteenpäin
”,
toteaa toimitusjohtaja rakennus Oy Antti J. Aholan toimitusjohtaja Mikko Heino.
 

Rakennus Oy Antti J. Ahola on rakennusalan yritys,
jossa on työntekijöitä 110,
liikevaihto on ollut vuonna 2022 jopa 75 miljoonaa euroa.
 

Yhteistyö alkoi MyStepsin valmentajan kanssa alkuvuonna 2022.
Valmennusprojektin palveluihin on kuulunut seuraavia palveluita:
 

  • Työntekijäkokemuksen kartoitus 
  • Avainhenkilöiden tehtävänkuvien ja vastuunrajojen kirkastaminen 
  • Sisäiseen viestintään liittyvä valmennus & viestinnän käytänteiden uudistaminen 
  • Kehityskeskusteluihin liittyvä valmennus & käytänteiden uudistaminen 
  • Uuden työntekijän perehdytykseen liittyvä valmennus & käytänteiden uudistaminen 

Heino kokee, että yritys on saanut yhteistyöstä apua hyvään ihmisten johtamiseen:  

Näemme henkilöstön vielä selvemmin tärkeimpänä voimavaranamme
ja olemme saaneet apuja henkilöstön hallintaan, työhyvinvoinnin kehittämiseen, henkilöstön kuuntelemiseen
ja työviihtyvyyteen yleisestikin.
 

 

Hän on kokenut yhteistyön helppona ja vaivattomana:
Keskinäinen viestintämme on toiminut koko ajan hyvin.
Yhteistyötä käynnistäessämme valmentaja sai heti kiinni tarpeistamme
ja pystyi luomaan meille valmiin täsmäpaketin,
jossa ei rönsyillä vaan pureudutaan juuri oikeisiin teemoihin ja puhutaan juuri oikeista asioista.
Se on ollut toimivaa ja kustannustehokasta.
 

Heinon kokemus on, että  MyStepsin toimintatapa erottuu myönteisesti käytännönläheisyydellään.
Hän arvostaakin, että yhteinen kieli löytyi heti.
 

Projektissa ei olla värjätty isolla pensselillä, vaan on keskitytty koko ajan olennaiseen. 
Voin suositella yhteistyötä muillekin organisaatioille,
joissa halutaan panostaa arvostavaan työkulttuurin ja hyvään johtamiseen.