psyykkistä tukea opettajille

 


OAJ Oulun paikallisyhdistys on noin 3000 varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen opettajien muodostama paikallisyhdistys. Monet tekijät olivat osoittaneet, että opettajat tarvitsevat tukea jaksamiseensa monella tapaa kuluttavalla työkentällä. 

Opy lähti hakemaan työhyvinvointiprojektiin rahoitusta OAJ:n työhyvinvointirahastolta. MySteps tuli kuvioihin jo hakemusvaiheessa. 

Saimme MyStepsista palveluntuottajana suosituksen toisen toimijan kautta “, toteaa työsuojeluvaltuutettu Rolf Moberg Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista.

Hankehakemus tehtiin hyvässä yhteistyössä OPY:n, Oulun kaupungin ja MyStepsin kesken. Hakemus menikin onnistuneesti läpi ja rahoitus suunnitelmille realisoitui.  

Yhteistyö toimi hyvin. Yhteydenottoihin vastattiin nopeasti, ja MySteps ymmärsi hankettamme rahoittaneen tahon erityisvaatimukset ja osasi ottaa ne huomioon”, Moberg kiteyttää.  

Voimaksi-hanke kesti lukuvuoden 2022-2023 ajan ja sisälsi ryhmämuotoista työnohjausta sekä työhyvinvointikoulutuksia OPY:n jäsenille. Ryhmätyönohjauksiin osallistui yhteensä 48 opettajaa tai koulun/päiväkodin johtajaa.

Halusimme löytää alueelta toimijan, jolla olisi resursseja suuremmankin opettajajoukon työnohjauksiin. Halusimme myös työnohjaajia, joilla on ymmärrystä opetus- ja kasvatusalan erityispiirteistä”, Moberg jatkaa.  MyStepsin verkostovalmentajissa heitä löytyi. Sekä työhyvinvoinnin, mutta myös opetusalan asiantuntijuuden yhdistäminen oli hieno juttu. Työnohjaukset olivatkin projektissa se vaikuttavin osio. Vaikuttavuutta seurattiin ja mitattiin jatkuvasti, ja tulokset puhuvat puolestaan: 

Suuret ja lämpimät kiitokset tästä prosessista kokonaisuudessaan! Aito kohtaaminen ja ymmärrys ryhmämme aiheista helpotti keskusteluja. Hyviä kysymyksiä, vinkkejä ja ohjeita, ajatusten ja pohdintojen herätyksiä ja tärkeitä muistutuksia esim. kiireettömyydestä, taukojen pitämisestä ja inhimillisyydestä. Tuli tunne, että ohjaaja aidosti arvosti tekemäämme työtä ja halusi auttaa meitä siinä, ja myös huolehtimaan omasta hyvinvoinnistamme.”, kertoo eräs hankkeeseen osallistunut opettaja.  

Tulosten mukaan opettajat kokivat puolen vuoden mittaisen työnohjausmatkan voimaannuttavana. Työnilo ja –imu, hallinnan tunne työssä sekä työssä jaksaminen paranivat. Myös kokonaisvaltainen hyvinvointi koettiin positiivisempana, kuin hanketta edeltävänä aikana. 

Vuoden aikana pidettiin MyStepsin toteuttamana myös kolme työhyvinvoinnin koulutusta isolle joukolle opettajia. Koulutukset tukivat niin työnohjausprosesseja, kuin heidän työssä jaksamistaan, jotka eivät pystyneet osallistumaan työnohjausryhmiin. Iltoihin mahtui 200 opettajaa, ja ilmoittautuminen olikin vilkasta: kaikki illat menivät hetkessä täyteen. Luentojen lisäksi iltaan houkutteli OPY:n tarjoama herkullinen illallinen Oulun Lasaretissa. 

Moberg suositteleekin MyStepsiä sitä harkitseville yhteistyökumppaniksi ja palveluntuottajaksi: 

Aud gehts eli mennään, sanoisin MyStepsiä pohtivalle. Heidän kanssaan onnistuu yhteistyö.”