LAAJA HENKILÖSTÖÄ TUKEVA TYÖHYVINVOINNIN PROJEKTI KASVAVAAN PK-YRITYKSEEN

Koneunion on maarakentamisen, infran ja talvikunnossapidon konevuokraamo.
Toimipisteitä löytyy Kempeleestä, Espoosta ja Helsingistä,
mutta toiminta-alue on koko Suomi.
Koneunion tunentaan erityisesti vaivattomasti saatavilla olevasta, nopeasta ja luotettavasta palvelusta.
Se työllistää noin 25-30 henkilöä, joiden hyvinvointiin ja osaamiseen he perustavat toimintaansa.
Heidän valikoimassaan on yli 200 kpl ajettavia maarakennuskoneita, sekä useita satoja pienempiä tuotteita.
 

Henkilöstön hyvinvointi on Koneunionin johdolle prioriteettilistalla ykkönen.
Tämän kokoisessa pk-yrityksessä erillisen henkilöstövastaavan tehtävään ei ole ollut kannattavaa palkata henkilöä,
vaan yritys etsi itselleen henkilöstöalan yritystä kumppanikseen.
MySteps olikin luonteva valinta: 
 

MySteps on ollut kumppanimme noin 1,5 vuotta henkilöstöohjelmassa,
jonka tavoitteena oli laajan henkilöstökyselyn pohjalta tukea kokonaisvaltaisesti työntekijöiden jaksamista
ja onnistumista työssään.“
 

MySteps toteuttikin yhteistyössä laajan työhyvinvointiprojektin Koneunionille.
Valmentajat ja työnohjaajat tekivät työtä kaikkialla toimipisteissä,
mutta myös etäyhteyksillä.
Projekti sisälsi alkuun laajan henkilöstökyselyn,
jonka tulosten pohjalta muodostettiin projektisuunnitelma.
Kokonaisuuteen on kuulunut yksilö- ja ryhmätyönohjauksia esihenkilöille ja johdolle,
toimipistetyönohjauksia, työpajoja sekä esihenkilövalmennuksia.
Myös lyhytterapiapalvelu on ollut käytössä tarvittaessa.
Tuloksia on mitattu jatkuvasti, ja työskentelytapoja sekä -aiheita muovattu tulosten mukaan.
 

Heillä on kyvykkyys olla joustavasti osa yrityksen kehittymistä.
Henkilöstön tarpeet muuttuvat koko ajan,
ja niihin on tärkeää pystyä reagoimaan lyhyelläkin aikavälillä
”,
toteaa yrityksen toimitusjohtaja Lassi Hintikka.
 

Hän näkee, että esihenkilöiden ja johdon tuki on ollut avainasemassa: 

Yksilötyönohjauksista olemme saaneet merkittävää tukea vastuuhenkilöille omaan työhönsä,
ja yhtiönä olemme päässeet merkittävästi eteenpäin pidemmän aikavälin henkilöstötavoitteissa.
Yrityksen johdolle MySteps on ollut hyvä kumppani yrityksen kehittämisessä,
ja johdon aikaa on vapautunut merkittävästi liiketoiminnan muihin osa-alueisiin.
 

Yhteistyö on ollut alusta alkaen mielekästä, joustavaa ja tuloksekasta.
Tulemme hyödyntämään MyStepsia jatkossakin,
koska vastaavaa pidemmän aikavälin kumppania liiketoiminnan henkilöstöasioihin ei ole löytynyt.